Fundacja „Uczeń” powstała 7 lutego 2019 roku w Krakowie.

Celem powołania fundacji było promowania szeroko pojętej edukacji chrześcijańskiej w Krakowie.

Założycielem jest Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Uczeń” (DZIAŁAJĄCE OD 2005 r). Fundacja kontynuuje misję i wizję Stowarzyszenia.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO