Fundusz stypendialny

 ...Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. 

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,

nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg...
(2 Kor.9,6-7)

Fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży.

Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.  Projekt adresowany jest do uczniów, których sytuacja materialna jest słaba. Nie chcemy aby pieniadze stanowiły przeszkodę w prawidłowym rozwoju dziecka. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarzad KSEU, po otrzymaniu pozytywnej opinii dyrektora placówki. Rodzice starajacy się o stypendium dla swojego dziecka powinni złożyć wniosek u dyrektora placówki wraz z uzasadnieniem. Stypendia przyznawane będa również dzieciom które osiągają dobre wyniki w nauce.

Fundusz Stypendialny finansowany jest ze środków pieniężnych otrzymanych od sponsorów i darczyńców. Chętnych do wsparcia naszej inicjatywy prosimy o wpłatę na konta:

Santander Bank

PL 49 1090 2590 0000 0001 3421 8112 

oraz

EUR 95 1090 1665 0000 0001 3361 9302

 

Dziękujemy

 

WZORY DRUKÓW DO POBRANIA

     REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

     WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM